กระเป๋าถักสตรี


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 374
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ระยอง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สิริวรรณ สุดพิทักษ์


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านฉาง
ที่ตั้ง : 307/4 3 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง
โทรศัพท์ : 080-0959141
โทรสาร :
อีเมลล์ : Sirwan.06@hotmail.com
Website :