ขนมกระยาสารท


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 515
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ระยอง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จารุณี สุขโภคึ


สถานที่จำหน่าย : นางจารุณี สุขโภคี
ที่ตั้ง : 15/17 7 บ้านฉาง สำนักท้อน ระยอง
โทรศัพท์ : 086-1551628
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :