ซอสผัดไทยทางเกวียน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 352
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ระยอง
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ไกรวิทย์ ไชยาพรพรรณ


สถานที่จำหน่าย : ไกรวิทย์ ไชยาพรพรรณ
ที่ตั้ง : 148/86 เทศบาล 3 แกลง ทราเกวียน ระยอง
โทรศัพท์ : 081-4208699
โทรสาร :
อีเมลล์ : khaiwit.c@gmail.com
Website :