กล้วยหอมกรอบแก้ว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 291
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : จันทบุรี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อังคณา สัทธาธรรม


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ที่ตั้ง : 33 - 9 - เขาคิชฌกูฏ พลวง จันทบุรี
โทรศัพท์ : 087-8251815
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :