ตะลึงปิงแช่อิ่ม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 494
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตราด
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พเยาว์ เหลืองศรีอำพร


สถานที่จำหน่าย : นางพเยาว์ เหลืองศรีอำพร
ที่ตั้ง : 268 4 เมืองตราด วังกระแจะ ตราด
โทรศัพท์ : 814511586
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :