กระเป๋าผ้างานควิ้ล


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 474
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตราด
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วรรณภา หาดอ้าน


สถานที่จำหน่าย : นางสาววรรณภา หาดอ้าน
ที่ตั้ง : 124 1 เขาสมิง เขาสมิง ตราด
โทรศัพท์ : 092-2759302
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :