ก. ไก่ ตังเมกรอบ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 487
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ตราด
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
โชตวิทย์ ถนอมวงษ์


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชน ก. ไก่ตังเมกรอบ (กลุ่มมุสลิมบ้านน้ำเชี่ยว)
ที่ตั้ง : 103 ซอยเทศบาล 4 3 แหลมงอบ น้ำเชี่ยว ตราด
โทรศัพท์ : 089-4443188, 098-2485791
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :