กิ๊บติดผม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 368
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ฉะเชิงเทรา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เงิน บุญสร้าง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มเครื่องประดับไม้และเขาสัตว์
ที่ตั้ง : 37/1 3 เมืองฉะเชิงเทรา คลองนครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 081-7579939 , 081-2694013
โทรสาร :
อีเมลล์ : jiji6941@hotmail.com
Website :