ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ตราไก่ฟ้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 309
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ฉะเชิงเทรา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พ.อ.อ.สมศักดิ์ จิตรไพบูลย์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มผู้ปลูกข้าวและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษ
ที่ตั้ง : 36947 3 เมืองฉะเชิงเทรา วังตะเคียน ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 084-644-9090
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :