ข้าวซ้อมมือ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 480
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ฉะเชิงเทรา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
มณี รักษาทรัพย์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มข้าวซ้อมมือ
ที่ตั้ง : 65 4 ราชสาส์น บางคา ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 868180107
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :