กระเป๋าหนังวัว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 350
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ฉะเชิงเทรา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ทิพย์วัลย์ จัตตุรัต


สถานที่จำหน่าย : นางสาวทิพย์วัลย์ จัตตุรัต
ที่ตั้ง : 148 5 สนามชัยเขต ท่ากระดาน ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 087-9404237
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :