กระเป๋าหนังวัว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 549
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ฉะเชิงเทรา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อำนวย แสงอภัย


สถานที่จำหน่าย : นายอำนวย แสงอภัย
ที่ตั้ง : 172 5 สนามชัยเขต ท่ากระดาน ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 926560466
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :