ทองม้วนผลไม้สมุนไพร


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 419
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครนายก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อ่อนศรี ภูมิเจริญ


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่
ที่ตั้ง : 38 5 ปากพลี โคกกรวด นครนายก
โทรศัพท์ : 037-398420, 084-9096622
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :