ซอสพริกไทยดำ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 483
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครนายก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พิสิษฐ์ จรัสจารุทัศน์


สถานที่จำหน่าย : นายพิสิษฐ์ จรัสจารุทัศน์
ที่ตั้ง : 63/1 7 บ้านนา พิกุลออก นครนายก
โทรศัพท์ : 08-639-5222
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :