ข้าวกล้องหอมมะลิออร์


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 399
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครนายก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมนึก ศรีสังข์สุข


สถานที่จำหน่าย : นายสมนึก ศรีสังข์สุข
ที่ตั้ง : 42384 6 บ้านนา บ้านพริก นครนายก
โทรศัพท์ : 08-9744-7202
โทรสาร : 0-3732-6689
อีเมลล์ : sumittha.farm@gmail.com
Website :