ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 431
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครนายก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พีร์นิธิ เดชทัน


สถานที่จำหน่าย : พีร์นิธิ เดชทัน
ที่ตั้ง : 2 11 บ้านนา พิกุลออก นครนายก
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :