ข้าวเม่าทรงเครื่อง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 424
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครนายก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นายเพิ่มศักดิ์ ด่านเฉลิมวงศ์


สถานที่จำหน่าย : นายเพิ่มศักดิ์ ด่านเฉลิมวงศ์
ที่ตั้ง : 60 4 บ้านนา ป่าขะ นครนายก
โทรศัพท์ : 081-9837561
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :