กาสิณีสบู่ไหมน้ำผึ้งทองคำ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 562
ประเภท :
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครนายก
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วีรวรรณ ตระกูลสุนทร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวีรวรรณสมุนไพร
ที่ตั้ง : 42370 6 รังสิต-องครักษ์ องครักษ์ คลองใหญ่ นครนายก
โทรศัพท์ : 37395548
โทรสาร :
อีเมลล์ : veravan9@gmail.com
Website :