ขนมถ้วยฟูสมุนไพร


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 446
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ภัสสรภรณ์ ทรัพย์ทวีพูลผล


สถานที่จำหน่าย : ขนมถ้วยฟูบ้านมรกต
ที่ตั้ง : 42563 - สุวรรณศร เมืองสระแก้ว สระแก้ว สระแก้ว
โทรศัพท์ : 081-9452085
โทรสาร : -
อีเมลล์ : po_por23@hotmail.com
Website :