กระเป๋าผ้าสลับหนังแท้


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 379
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
บุญเพ็ง ระว้า


สถานที่จำหน่าย : เครื่องหนังบุญเพ็ง
ที่ตั้ง : 8 1 วัฒนานคร โนนหมากเค็ง สระแก้ว
โทรศัพท์ : 901260897
โทรสาร :
อีเมลล์ : cddwtk@hotmail.com
Website :