นมยูเอชที่ รสช็อกโกแ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 349
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สระแก้ว
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ


สถานที่จำหน่าย : สหกร์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
ที่ตั้ง : 669 1 วังสมบูรณ์ วังใหม่ สระแก้ว
โทรศัพท์ : 037-5171111-3
โทรสาร : 037-517142
อีเมลล์ :
Website :