กระเทียมโทนดอง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 412
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครราชสีมา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุมาลี แก้วออด


สถานที่จำหน่าย : นางสุมาลี แก้วออด
ที่ตั้ง : 180/1 เบญจรงค์ เมืองนครราชสีมา ในเมือง นครราชสีมา
โทรศัพท์ : 860409511
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :