กระยาสารท


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 377
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : นครราชสีมา
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พนิตตา ศรีเขียว


สถานที่จำหน่าย : กระยาสารทแม่ปรานี
ที่ตั้ง : 99 4 พิมาย ในเมือง นครราชสีมา
โทรศัพท์ : 44471735
โทรสาร : 44881132
อีเมลล์ : panitta_srikeaw@hotmail.com
Website :