กระเป๋า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 432
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : บุรีรัมย์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ธำรง นุ่มนวลศรี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโคกว่านหมู่9
ที่ตั้ง : 73 - 9 - ละหานทราย โคกว่าน บุรีรัมย์
โทรศัพท์ : 810762646
โทรสาร : -
อีเมลล์ :
Website :