กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 452
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : บุรีรัมย์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อำพร พรมเสน


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบุตาริด
ที่ตั้ง : 113 12 ลำปลายมาศ ทะเมนชัย บุรีรัมย์
โทรศัพท์ : 082-7564134
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :