กล้วยฉาบ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 448
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : บุรีรัมย์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จิตตานันท์ เข็มแสง


สถานที่จำหน่าย : กล้วยกรอบ DJ
ที่ตั้ง : 65 12 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ : 833766139
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :