กระเป๋าผ้าไหม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 860
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ลัดดา สวัสดี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านแกใหญ่(ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแปรรูป)
ที่ตั้ง : 186 1 ปัทมานนท์ เมืองสุรินทร์ แกใหญ่ สุรินทร์
โทรศัพท์ : 854681114
โทรสาร :
อีเมลล์ : Kayasilk@mail.com
Website :