กะลามะพร้าว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 455
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วิรัตน์ ฝ่ายเทศ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มอาชีพทำด้วยกะลามะพร้าว
ที่ตั้ง : 114 - - ชุมพลบุรี ยะวึก สุรินทร์
โทรศัพท์ : 848274847
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :