กระเป๋าจากเสื่อกก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 380
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุกัญญา กมล


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกุดหลวง
ที่ตั้ง : 73 7 รัตนบุรี หนองบัวทอง สุรินทร์
โทรศัพท์ : 088-3617901
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :