กาละแมตราปราสาทเดียว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 498
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : สุรินทร์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เกรียงชัย ตั้งชวลิตกุล


สถานที่จำหน่าย : กาละแมศีขรภูมิ (ตราปราสาทเดียว)
ที่ตั้ง : 211-212 2 ศีขรภูมิ ระแงง สุรินทร์
โทรศัพท์ : 044-561009
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :