กระเทียมโทนดอกงน้ำผึ้ง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 465
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมจิตร สุวะจันทร์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านซำตารมย์
ที่ตั้ง : 198 7 กันทรลักษ์ ตระกาจ ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 837978856
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :