กาละแมโบราณแม่หงษ์


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 503
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ศรีสะเกษ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ชมชื้น ขุมคำ


สถานที่จำหน่าย : นายชมชื้น ขุมคำ
ที่ตั้ง : 17 15 ปรางค์กู่ สำโรงปราสาท ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 878657762
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :