ขนมทองม้วน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 420
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุบลราชธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ประภักดิ์ โพธิคาร


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนมะพร้าววแก้วบ้านตาแหลว
ที่ตั้ง : 65 12 ศรีเมืองใหม่ ตะบ่าย อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 851059489
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :