ข้าวกล้อง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 380
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุบลราชธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ธีระศักดิ์ จรูญเนตร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนกลางใหญ่
ที่ตั้ง : 108 9 เขื่องใน กลางใหญ่ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 862432116
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :