ขิงผง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 360
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุบลราชธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมคิด ดวงศรี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มสตรีสมุนไพรขามป้อม
ที่ตั้ง : 88 - 1 - เขมราฐ ขามป้อม อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 801690619
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -
Website :