กระเป๋าหนังสตรี


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 328
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุบลราชธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พวงพยอม หลิน


สถานที่จำหน่าย : ถุงเงินกระเป๋าทอง
ที่ตั้ง : 215 1 กุดข้าวปุ้น ข้าวปุ้น อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 085-1180770
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :