กระเป๋า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 404
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุบลราชธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สำเร็จ อยู่มั่น


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มอาชีพหัตถกรรมถักทอบ้านผักกระย่า
ที่ตั้ง : 3 2 ม่วงสามสิบ ยางโยภาพ อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 818784640
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :