ขนมปังกรอบกระเทียม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 504
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุบลราชธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วรรณภา ทุมนันท์


สถานที่จำหน่าย : ร้านเบเกอรี่พลัส
ที่ตั้ง : 99 11 เหล่าเสือโก้ก หนองบก อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 086-584-1735
โทรสาร :
อีเมลล์ : bakerplus.net@hotmail.com
Website :