ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 307
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ยโสธร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
บัญชนิตย์ กรธนทรัพย์


สถานที่จำหน่าย : บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด
ที่ตั้ง : 322 9 เมืองยโสธร เขื่องคำ ยโสธร
โทรศัพท์ : 045-722066
โทรสาร :
อีเมลล์ : thaismatlite@hotmail.com
Website :