ข้าวหอมมะลิ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 308
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ยโสธร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ลุน สายงาม


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งนางโอก
ที่ตั้ง : 200 3 เมืองยโสธร ทุ่งนางโอก ยโสธร
โทรศัพท์ : 085-6357790
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :