ข้าวกล้องงอก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 340
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ยโสธร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จำปา ปรองดอง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มสร้างสรรค์ร่วมกันผลิต
ที่ตั้ง : 102 12 กุดชุม กำแมด ยโสธร
โทรศัพท์ : 824719912
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :