ข้าวหอมมะลิอินทรีย์


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 334
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ยโสธร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุวรรณ สิมมา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน
ที่ตั้ง : 14 10 ค้อวัง น้ำอ้อม ยโสธร
โทรศัพท์ : 815794712
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :