ข้าวกล้องหอมมะลิ 105


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 350
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ยโสธร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ริยะชิต เหล็กเพชร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปข้าว
ที่ตั้ง : 180 12 เลิงนกทา กุดเชียงหมี ยโสธร
โทรศัพท์ : 876864457
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :