ข้าวกล้องปลอดสารพิษ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 366
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ยโสธร
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ธีระศักดิ์ บุญทศ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มข้าวกล้องปลอดสารพิษ
ที่ตั้ง : 183 9 เลิงนกทา สร้างมิ่ง ยโสธร
โทรศัพท์ : 817304543
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :