ข้าวกล้องงอกผงชงดื่ม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 471
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุวภัทร สิทธิวงศ์


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง
ที่ตั้ง : 230/5-7 2 นิเวศน์รัตน์ เมืองชัยภูมิ โพนทอง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 897109194
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :