ข้าวซ้อมมือ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 421
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
หงษ์ไพรวัลย์ ปิตะบุตร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มอาชีพสตรีข้าวซ้อมมือ
ที่ตั้ง : 226/1 2 บ้านเขว้า โนนแดง ชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 080-4572143
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :