กระยาสารท


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 451
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จอมศรี ยุทธกล้า


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม้บ้านเกษตรกร
ที่ตั้ง : 58/2 11 บำเหน็จณรงค์ หัวทะเล ชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 854940724
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :