กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง เชปอัพ ตราเฮิร์บฟิต


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 458
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วุฒิพงศ์ ครอบบัวบาน


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา
ที่ตั้ง : 179 - 3 - หนองบัวระเหว โคกสะอาด ชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 081 9045346
โทรสาร : 044 987052
อีเมลล์ :
Website :