กล้วยฉาบแก้ว


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 584
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ภู ศิลเพ็ง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมบ้านหลุบคา
ที่ตั้ง : 84 1 แก้งคร้อ หลุบคา ชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 892868111
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :