ข้าวกล้องสายพันธ์ุต่างๆ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 419
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ชัยภูมิ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ณัฏฐนรี วงศ์เอี่ยมสิริ


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ
ที่ตั้ง : 299 1 แก้งคร้อ หนองไผ่ ชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 086-2437618
โทรสาร :
อีเมลล์ : ืnatnaree999@yahoo.com
Website :